Sāmǔĕrjìxià 13:13

13 Nǐ diànrǔ le wǒ , wǒ hé yǐ yǎngaì wǒde xiūchǐ ne . nǐ zaì Yǐsèliè zhōng yĕ chéng le yú wàng rén . nǐ kĕyǐ qiú wáng , tā bì bù jìnzhǐ wǒ guī nǐ .