Sāmǔĕrjìxià 13:4

4 Tā wèn àn nèn shuō , wáng de érzi a , wèihé yī tiān bǐ yī tiān shòuruò ne . qǐng nǐ gàosu wǒ . àn nèn huídá shuō , wǒ aì wǒ xiōngdi Yēshālóng de meìzi Tāmǎ .