Sāmǔĕrjìxià 14:17

17 Bìnǚ yòu xiǎng , wǒ zhǔ wǒ wáng de huà bì ānwèi wǒ . yīnwei wǒ zhǔ wǒ wáng néng biànbié shìfēi , rútóng shén de shǐzhĕ yíyàng . wéi yuàn Yēhéhuá nǐde shén yǔ nǐ tóng zaì .