Sāmǔĕrjìxià 14:22

22 Yuē yē jiù miàn fú yú dì kòu baì , zhù xiè yú wáng , yòu shuō , wáng jì yīngyún púrén suǒ qiú de , púrén jīnrì zhīdào zaì wǒ zhǔ wǒ wáng yǎnqián méng ēn le .