Sāmǔĕrjìxià 14:20

20 Wáng de púrén Yuēyē rúcǐ xíng , wèi yào wǎnhuí zhè shì . wǒ zhǔ de zhìhuì què rú shén shǐzhĕ de zhìhuì , néng zhī shìshang yīqiè shì .