Sāmǔĕrjìxià 14:30

30 Suǒyǐ Yēshālóng duì púrén shuō , nǐmen kàn , Yuēyē yǒu yī kuaì tián , yǔ wǒde tián xiāng jìn , qízhōng yǒu dàmaì , nǐmen qù fàng huǒshào le . Yēshālóng de púrén jiù qù fàng huǒshào le nà tián .