Sāmǔĕrjìxià 15:11

11 Yē Shālóng zaì Yēlùsǎlĕng qǐng le èr bǎi rén yǔ tā tóng qù , dōu shì chéng chéngshí shí qù de , bìng bù zhīdào qízhōng de zhēn qíng .