Sāmǔĕrjìxià 15:12

12 Yē Shālóng xiànjì de shíhou , dǎfa rén qù jiāng Dàwèi de móu shì , jī luó rén yà xī duō Fú cóng tā bĕn chéng qǐng le lái . yúshì pàn nì de shì paì shén dà . yīnwei suícóng Yēshālóng de rénmín , rì jiān zēng duō .