Sāmǔĕrjìxià 16:22

22 Yúshì rén wèi Yēshālóng zaì gōngdiàn de píng dǐng shàng zhī dā zhàngpéng . Yēshālóng zaì Yǐsèliè zhòngrén yǎnqián , yǔ tā fù de fēi pín qīnjìn .