Sāmǔĕrjìxià 16:21

21 Yà xī duō Fú duì Yēshālóng shuō , nǐ fù suǒ liú xià kānshǒu gōngdiàn de fēi pín , nǐ kĕyǐ yǔ tāmen qīnjìn . Yǐsèliè zhòngrén tīngjian nǐ fùqin zēngwù nǐ , fán guī shùn nǐ rén de shǒu jiù gèng jiān qiáng .