Sāmǔĕrjìxià 17:25

25 Yē Shālóng lì yà Mǎsā zuò yuán shuaì , daìtì Yuēyē . yà Mǎsā shì Yǐshímǎlì rén ( yòu zuò Yǐsèliè rén ) yǐ tè là de érzi . yǐ tè là céng yǔ ná xiá de nǚér yà bǐ gāi qīnjìn . zhè yà bǐ gāi yǔ Yuēyē de mǔqin xǐ lǔ yǎ shì zǐ meì .