Sāmǔĕrjìxià 17:23

23 Yà xī duō Fú jiàn bù yīcóng tāde jì móu , jiù beì shàng lü , guī huí bĕn chéng . dào le jiā , liú xià yí yán , biàn diào sǐ le , zàng zaì tā fùqin de fùnmù lǐ .