Sāmǔĕrjìxià 17:9

9 Tā xiànjīn huò cáng zaì kēng zhōng huò zaì bié chù , ruò yǒu rén shǒuxiān beì shā , fán tīngjian de bì shuō , gēnsuí Yēshālóng de mín beì shā le .