Sāmǔĕrjìxià 17:10

10 Suī yǒu rén dǎn dà rú shīzi , tāde xīn yĕ bì xiāohuà . yīnwei Yǐsèliè rén dōu zhīdào nǐ fùqin shì yīngxióng , gēnsuí tāde rén yĕ dōu shì yǒng shì .