Sāmǔĕrjìxià 18:12

12 Nà rén duì Yuēyē shuō , wǒ jiù shì dé nǐ yī qiā Shĕkèlè yínzi , wǒ yĕ bù gǎn shēnshǒu haì wáng de érzi . yīnwei wǒmen tīngjian wáng zhǔfu nǐ hé yà bǐ shāi bìng yǐ taì shuō , nǐmen yào jǐnshèn , bùkĕ haì nà shàonián rén Yēshālóng .