Sāmǔĕrjìxià 18:14

14 Yuē yē shuō , wǒ bùnéng yǔ nǐ liú lián . Yuēyē shǒu ná sān gǎn duǎn qiāng , chèn Yēshālóng zaì xiàngshù shàng hái huó zhe , jiù cī tòu tāde xīn .