Sāmǔĕrjìxià 18:32

32 Wáng wèn gǔ shì rén shuō , shàonián rén Yēshālóng píngān bù píngān . gǔ shì rén huídá shuō , yuàn wǒ zhǔ wǒ wáng de chóudí , hé yīqiè xīngqǐ yào shāhaì nǐde rén , dōu yǔ nà shàonián rén yíyàng .