Sāmǔĕrjìxià 18:9

9 Yē Shālóng ǒurán yùjiàn Dàwèi de púrén . Yēshālóng qí zhe luó zǐ , cóng dà xiàngshù mì zhī dǐ xià jīngguò , tāde tóufa beì shùzhī rǎo zhù , jiù xuán guà qǐlai , suǒ qí de luó zǐ biàn lí tā qù le .