Sāmǔĕrjìxià 19:26

26 Tā huídá shuō , wǒ zhǔ wǒ wáng , púrén shì quètuǐ de . nà rì wǒ xiǎng yào beì lü qí shàng , yǔ wáng tóng qù , wúnaì wǒde púrén qī hǒng le wǒ ,