Sāmǔĕrjìxià 19:32

32 Bā xī lái niánjì lǎomaì , yǐjing bā shí suì le . wáng zhù zaì Mǎhāniàn de shíhou , tā jiù ná shíwù lái gōngjǐ wáng . tā yuán shì dà fù hù .