42 Yóudà zhòngrén huídá Yǐsèliè rén shuō , yīnwei wáng yǔ wǒmen shì qīnshǔ , nǐmen wèihé yīn zhè shì fānù ne . wǒmen chī le wáng de shénme ne . wáng shǎngcì le wǒmen shénme ne .