Sāmǔĕrjìxià 20:19

19 Wǒmen zhè chéng de rén zaì Yǐsèliè rén zhōng shì hépíng , zhōng hòu de . nǐ wèihé yào huǐhuaì Yǐsèliè zhōng de dà chéng , tūn miè Yēhéhuá de chǎnyè ne .