21 Nǎi yīn Yǐfǎlián shān dì de yī gèrén bǐ jī lì de érzi Shìbā jǔ shǒu gōngjī Dàwèi wáng , nǐmen ruò jiāng tā yī rén jiāo chūlai , wǒ biàn lí chéng ér qù . fùrén duì Yuēyē shuō , nà rén de shǒu jí bì cóng chéngqiáng shàng diū gĕi nǐ .