Sāmǔĕrjìxià 21:17

17 DĀnxǐ lǔ yǎ de érzi yà bǐ shāi bāngzhu Dàwèi , gōngdǎ Fēilìshì rén , jiāng tā shā sǐ . dāng rì , gēnsuí Dàwèi de rén xiàng Dàwèi qǐshì shuō , yǐhòu nǐ bùkĕ zaì yǔ wǒmen yītóng chū zhàn , kǒngpà xī miè Yǐsèliè de dēng .