20 Yòu zaì Jiātè dǎzhàng , nàli yǒu yī gè shēnliang gāo dà de rén , shǒu jiǎo dōu shì liù zhǐ , gōng yǒu èr shí sì gè zhítou . tā yĕ shì wĕirén de érzi .