Sāmǔĕrjìxià 22:7

7 Wǒ zaì jí nán zhōng qiúgào Yēhéhuá , xiàng wǒde shén hū qiú . tā cóng diàn zhōng tīng le wǒde shēngyīn . wǒde hū qiú rù le tāde ĕr zhōng .