11 Qí cì shì hā là rén yà jī de érzi Shāmǎ . yī rì , Fēilìshì rén jùjí chéngqún , zaì yī kuaì cháng mǎn hóngdòu de tián lǐ , zhòng mín jiù zaì Fēilìshì rén miànqián taópǎo .