Sāmǔĕrjìxià 23:10

10 Tā qǐlai jī shā Fēilìshì rén , zhídào shǒu bei5 pí fá , shǒu nián zhù dāo bǎ . nà rì Yēhéhuá shǐ Yǐsèliè rén dà huò quán shēng . zhòng mín zaì YǐlìYàsā hòutou zhuān duó cáiwù .