Sāmǔĕrjìxià 23:16

16 Zhè sān gè yǒng shì jiù chuǎng guō Fēilìshì rén de yíng pán , cóng Bólìhéng chéng mén páng de jǐng lǐ dá shuǐ , ná lái fèng gĕi Dàwèi . tā què bù kĕn hē , jiāng shuǐ diàn zaì Yēhéhuá miànqián ,