Sāmǔĕrjìxià 23:20

20 Yǒu Jiǎxuē yǒng shì Yéhéyédà de érzi Bǐnáyǎ xíng guō dà néng de shì . tā shā le Móyē rén yà lì yī lè de liǎng gè érzi , yòu zaì xià xuĕ de shíhou xià kēng lǐ qù , shā le yī gè shīzi ,