Sāmǔĕrjìxià 23:21

21 Yòu shā le yī gè qiángzhuàng de Āijí rén . Āijí rén shǒu lǐ ná zhe qiāng , Bǐnáyǎ zhǐ ná zhe gùnzi xià qù , cóng Āijí rén shǒu lǐ duó guō qiāng lái , yòng nà qiāng jiāng tā shā sǐ .