Sāmǔĕrjìxià 24:2

2 Dàwèi jiù fēnfu gēnsuí tāde yuán shuaì Yuēyē shuō , nǐ qù zǒu biàn Yǐsèliè zhòng zhīpaì , cóng dàn zhídào Bièshìbā , shǔ diǎn bǎixìng , wǒ hǎo zhīdào tāmende shùmù .