Sāmǔĕrjìxià 24:3

3 Yuē yē duì wáng shuō , wúlùn bǎixìng duōshào , yuàn Yēhéhuá nǐde shén zaì jiā zēng bǎi beì , shǐ wǒ zhǔ wǒ wáng qīnyǎn dé jiàn . wǒ zhǔ wǒ wáng hébì xǐyuè xíng zhè shì ne .