Sāmǔĕrjìxià 24:21

21 Shuō , wǒ zhǔ wǒ wáng wèihé lái dào púrén zhèlǐ ne . Dàwèi shuō , wǒ yào mǎi nǐ zhè hécháng , wèi Yēhéhuá zhú yī zuò tán , shǐ mínjiān de wēnyì zhǐ zhù .