Sāmǔĕrjìxià 24:24

24 Wáng duì yà laó ná shuō , bù rán . wǒ bìyào àn zhe jiàzhí xiàng nǐ mǎi . wǒ bù kĕn yòng bái dé zhī wù zuò Fánjì xiàn gĕi Yēhéhuá wǒde shén . Dàwèi jiù yòng wǔ shí Shĕkèlè yínzi mǎi le nà hécháng yǔ niú .