Sāmǔĕrjìxià 3:27

27 Níér huí dào Xībǎilún , Yuēyē lǐng tā dào chéng mén de wèng dòng , jiǎ zuò yào yǔ tā shuō jī mì huà , jiù zaì nàli cī tòu tāde dù fù , tā biàn sǐ le . zhè shì bào shā tā xiōngdi Yàsāhēi de chóu .