Sāmǔĕrjìxià 3:29

29 Yuàn liú tā xuè de zuì guī dào Yuēyē tóu shàng hé tā fù de quán jiā . yòu yuàn Yuēyē jiā bú duàn yǒu huàn lòu zhēng de , zhǎngdà má fēng de , jià guǎi ér xíng de , beì dāo shā sǐ de , quē fá yǐnshí de .