Sāmǔĕrjìxià 3:9

9 Wǒ ruò bù zhào zhe Yēhéhuá qǐshì yīngxǔ Dàwèi de huà xíng , feì qù Sǎoluó de wèi , jiànlì Dàwèi de wèi , shǐ tā zhìlǐ Yǐsèliè hé Yóudà , cóng dàn zhídào Bièshìbā , yuàn shén chóngchóng dì jiàng fá yǔ wǒ .