Sāmǔĕrjìxià 3:8

8 Níér yīn yī shī bō shè de huà jiù shén fānù , shuō , wǒ qǐ shì Yóudà de gǒu tóu ne . wǒ ēn dāi nǐ fù Sǎoluó de jiā hé tāde dìxiōng , péngyou , bù jiāng nǐ jiāo zaì Dàwèi shǒu lǐ , jīnrì nǐ jìng wéi zhè fùrén zébeì wǒ ma .