Sāmǔĕrjìxià 4:9

9 Dàwèi duì Bǐlù rén lín mén de érzi Lìjiǎ hé tā xiōngdi Bāná shuō , wǒ zhǐ zhe jiù wǒ xìngméng tuōlí yīqiè kǔnàn , yǒngshēng de Yēhéhuá qǐshì ,