Sāmǔĕrjìxià 4:5

5 Yī rì , Bǐlù rén lín mén de liǎng gè érzi Lìjiǎ hé Bāná chū qù , yuē zaì wǔ rè de shíhou dào le yī shī bō shè de jiā . yī shī bō shè zhēng shuì wǔ jué .