Sāmǔĕrjìxià 6:2

2 Dàwèi qǐshēn , shuaìlǐng gēnsuí tāde zhòngrén qián wǎng , yào cóng Bālā Yóudà jiāng shén de yuē guì yùn lái . zhè yuē guì jiù shì zuò zaì èr Jīlùbǎi shàng wàn jūn zhī Yēhéhuá liú míng de yuē guì .