Sāmǔĕrjìxià 7:9

9 Nǐ wúlùn wǎng nǎli qù , wǒ cháng yǔ nǐ tóng zaì , jiǎnchú nǐde yīqiè chóudí . wǒ bì shǐ nǐ dé dà míng , hǎoxiàng shìshang dàdà yǒumíng de rén yíyàng .