Sāmǔĕrjìxià 7:7

7 Fán wǒ tóng Yǐsèliè rén suǒ zǒu de dìfang , wǒ hé céng xiàng Yǐsèliè yī zhīpaì de shì shī , jiù shì wǒ fēnfu mù yǎng wǒ mín Yǐsèliè de shuō , nǐmen wèihé bù gĕi wǒ jiànzào xiāng bǎi mù de diàn yǔ ne .