Sāmǔĕrjìxià 8:6

6 Yúshì Dàwèi zaì Dàmǎsè de Yàlán dì shèlì fáng yíng , Yàlán rén jiù guī fú tā , gĕi tā jìn gòng . Dàwèi wúlùn wǎng nǎli qù , Yēhéhuá dōu shǐ tā déshèng .