Shēnméngjì 17:7

7 Jiànzhèng rén yào xiān xià shǒu , ránhòu zhòng mín yĕ xià shǒu jiàng tā zhìsǐ . zhèyàng , jiù bǎ nà è cóng nǐmen zhōngjiān chúdiào .