Shēnméngjì 27:4

4 Nǐmen guō le Yuēdànhé , jiù yào zaì yǐ Bālù shān shàng zhào wǒ jīnrì suǒ fēnfu de , jiāng zhèxie shítou lì qǐlai , màn shàng shí huī .