Shēnméngjì 28:15

15 Nǐ ruò bú tīng cóng Yēhéhuá nǐ shén de huà , bú jǐn shǒu zūnxíng tāde yīqiè jièmìng lǜ lì , jiù shì wǒ jīnrì suǒ fēnfu nǐde , zhè yǐxià de zhòuzǔ dōu bì zhuīsuí nǐ , líndào nǐ shēnshang ,