Shēnméngjì 28:65

65 Zaì nàxiē guó zhōng , nǐ bì bùdé ānyì , yĕ bùdé luòjiǎo zhī dì . Yēhéhuá què shǐ nǐ zaì nàli xīn zhōng tiào dòng , yǎnmù shī míng , jīng shén xiāo hào .