Shēnméngjì 4:2

2 Suǒ fēnfu nǐmen de huà , nǐmen bùkĕ jiā tiān , yĕ bùkĕ shān jiǎn , hǎo jiào nǐmen zūnshǒu wǒ suǒ fēnfu de , jiù shì Yēhéhuá nǐmen shén de mìnglìng .